Back to Top SKE48 160105 KII3R LOD 1300 (Obata Yuna BD) | BK-BlackKoala

SKE48 160105 KII3R LOD 1300 (Obata Yuna BD)

Posted by Admin January 30, 2016 268 Views LOD Video
SKE48 160105 KII3R LOD 1300 (Obata Yuna BD)

SKE48 160105 KII3R LOD 1300 (Obata Yuna BD)

 

Cast members: 
Aoki Shiori, Arai Yuki, Ishida Anna, Uchiyama Mikoto, Ego Yuna, 
Oba Mina, Obata Yuna, Kitano Ruka, Shirai Kotono, Takagi Yumana, 
Takatsuka Natsuki, Takayanagi Akane, Takeuchi Saki, Hidaka Yuzuki, 
Matsumura Kaori, Yamashita Yukari.

 

Download Via Copiapop
SKE48 160105 KII3R LOD 1300 (Obata Yuna BD)